Katalog artikala SPARKASSE

Ukupno 13 aktivnih artikala (18.05.2022)
OLX ID SLIKA NAZIV CIJENA DATUM OBJAVE
39539744 Kuća u Kaknju - naselje Doboj Kuća u Kaknju - naselje Doboj Po dogovoru 16.05.2022
45921710 Kuća u Vitezu Kuća u Vitezu Po dogovoru 16.05.2022
40242509 Poslovni objekat u Kiseljaku Poslovni objekat u Kiseljaku Po dogovoru 16.05.2022
43267011 Kuća sa pomoćnim objektom - Gornje Moštre - Visoko Kuća sa pomoćnim objektom - Gornje Moštre - Visoko Po dogovoru 16.05.2022
35582382 Kuća u Gračanici Kuća u Gračanici Po dogovoru 16.05.2022
26800916 Stambeno poslovni objekat u Kladnju Stambeno poslovni objekat u Kladnju Po dogovoru 16.05.2022
28601000 Stanbeno poslovni objekat u Bosanskom Novom-Patkovac Stanbeno poslovni objekat u Bosanskom Novom-Patkovac Po dogovoru 16.05.2022
26801314 Stambeno poslovni objekat u Tešnju - Dobropolje Stambeno poslovni objekat u Tešnju - Dobropolje Po dogovoru 16.05.2022
38595593 Zemljište u Kreševu Zemljište u Kreševu Po dogovoru 09.05.2022
38595748 Zemljište sa pomoćnim objetima u Kreševu - Crnići Zemljište sa pomoćnim objetima u Kreševu - Crnići Po dogovoru 09.05.2022
43425607 Kuća u Novom Travniku Kuća u Novom Travniku Po dogovoru 04.05.2022
39120478 Građevinsko zemljište u Bihaću - Kamenica Građevinsko zemljište u Bihaću - Kamenica Po dogovoru 04.05.2022
41328103 Zemljište u Novom Travniku - Trenica Zemljište u Novom Travniku - Trenica Po dogovoru 04.05.2022