Katalog artikala SPARKASSE

Ukupno 22 aktivnih artikala (10.05.2021)
OLX ID SLIKA NAZIV CIJENA DATUM OBJAVE
35582382 Kuća u Gračanici Kuća u Gračanici Po dogovoru 10.05.2021
38595593 Zemljište u Kreševu Zemljište u Kreševu Po dogovoru 10.05.2021
39120478 Građevinsko zemljište u Bihaću - Kamenica Građevinsko zemljište u Bihaću - Kamenica Po dogovoru 10.05.2021
26801334 Poslovni prostor u Šamcu Poslovni prostor u Šamcu Po dogovoru 10.05.2021
26801314 Stambeno poslovni objekat u Tešnju - Dobropolje Stambeno poslovni objekat u Tešnju - Dobropolje Po dogovoru 10.05.2021
37085983 Poslovni prostor u Goraždu Poslovni prostor u Goraždu Po dogovoru 10.05.2021
40242509 Poslovni objekat u Kiseljaku Poslovni objekat u Kiseljaku Po dogovoru 10.05.2021
39539744 Kuća u Kaknju - naselje Doboj Kuća u Kaknju - naselje Doboj Po dogovoru 10.05.2021
38595748 Zemljište sa pomoćnim objetima u Kreševu - Crnići Zemljište sa pomoćnim objetima u Kreševu - Crnići Po dogovoru 10.05.2021
26795109 Proizvodni pogon - Sanski Most - Stari Majdan Proizvodni pogon - Sanski Most - Stari Majdan Po dogovoru 10.05.2021
28601000 Stanbeno poslovni objekat u Bosanskom Novom-Patkovac Stanbeno poslovni objekat u Bosanskom Novom-Patkovac Po dogovoru 10.05.2021
41328103 Zemljište u Novom Travniku - Trenica Zemljište u Novom Travniku - Trenica Po dogovoru 10.05.2021
37375413 Zemljište sa voćnjakom u naselju Gorani kod Visokog Zemljište sa voćnjakom u naselju Gorani kod Visokog Po dogovoru 10.05.2021
37375839 Kuća u Begovom Hanu Kuća u Begovom Hanu Po dogovoru 10.05.2021
39272075 Poslovni prostor u centru grada Poslovni prostor u centru grada 8.175 KM 30.04.2021
42914710 Najam poslovnog prostora Trampina Najam poslovnog prostora Trampina 5.957 KM 30.04.2021
41710722 Poslovni prostor u Sarajevu Poslovni prostor u Sarajevu Po dogovoru 20.04.2021
26800916 Stambeno poslovni objekat u Kladnju Stambeno poslovni objekat u Kladnju Po dogovoru 03.03.2021
41725611 Poslovni prostor u Gornjem Vakufu Poslovni prostor u Gornjem Vakufu Po dogovoru 03.03.2021
37336842 Poslovni kompleks u Olovu Poslovni kompleks u Olovu Po dogovoru 17.02.2021
41329492 Sudska prodaja nekretnine u Bugojnu Sudska prodaja nekretnine u Bugojnu Po dogovoru 21.01.2021
40242878 Sudska prodaja nekretnine u Hadžićima Sudska prodaja nekretnine u Hadžićima Po dogovoru 10.11.2020