Katalog artikala SPARKASSE

Ukupno 9 aktivnih artikala (12.12.2018)
OLX ID SLIKA NAZIV CIJENA DATUM OBJAVE
31366604 Stanbeno poslovni prostor - Dolac na Lašvi Stanbeno poslovni prostor - Dolac na Lašvi Po dogovoru 10.12.2018
26795109 Proizvodni pogon Proizvodni pogon Po dogovoru 10.12.2018
26801182 Nekretnina - Zemljište Nekretnina - Zemljište Po dogovoru 10.12.2018
26800916 Stambeno poslovni objekat Stambeno poslovni objekat Po dogovoru 10.12.2018
26801314 Stambeno poslovni objekat Stambeno poslovni objekat Po dogovoru 10.12.2018
26801334 Poslovni prostor Poslovni prostor Po dogovoru 10.12.2018
26801079 Trgovački centar i Zemljište Trgovački centar i Zemljište Po dogovoru 10.12.2018
28601000 Stanbeno poslovni objekat u Bosanskom Novom-Patkovac Stanbeno poslovni objekat u Bosanskom Novom-Patkovac Po dogovoru 10.12.2018
28599062 Poslovni objekat u Kiseljaku - Kobiljača Poslovni objekat u Kiseljaku - Kobiljača Po dogovoru 10.12.2018