Katalog artikala SPARKASSE

Ukupno 26 aktivnih artikala (26.02.2021)
OLX ID SLIKA NAZIV CIJENA DATUM OBJAVE
41328103 Zemljište u Novom Travniku - Trenica Zemljište u Novom Travniku - Trenica Po dogovoru 17.02.2021
41710722 Poslovni prostor u Sarajevu Poslovni prostor u Sarajevu Po dogovoru 17.02.2021
37375413 Zemljište sa voćnjakom u naselju Gorani kod Visokog Zemljište sa voćnjakom u naselju Gorani kod Visokog Po dogovoru 17.02.2021
26795109 Proizvodni pogon - Sanski Most - Stari Majdan Proizvodni pogon - Sanski Most - Stari Majdan Po dogovoru 17.02.2021
26801314 Stambeno poslovni objekat u Tešnju - Dobropolje Stambeno poslovni objekat u Tešnju - Dobropolje Po dogovoru 17.02.2021
37085983 Poslovni prostor u Goraždu Poslovni prostor u Goraždu Po dogovoru 17.02.2021
37336842 Poslovni kompleks u Olovu Poslovni kompleks u Olovu Po dogovoru 17.02.2021
35582382 Kuća u Gračanici Kuća u Gračanici Po dogovoru 17.02.2021
38595748 Zemljište sa pomoćnim objetima u Kreševu - Crnići Zemljište sa pomoćnim objetima u Kreševu - Crnići Po dogovoru 17.02.2021
38595593 Zemljište u Kreševu Zemljište u Kreševu Po dogovoru 17.02.2021
40242509 Poslovni objekat u Kiseljaku Poslovni objekat u Kiseljaku Po dogovoru 17.02.2021
28601000 Stanbeno poslovni objekat u Bosanskom Novom-Patkovac Stanbeno poslovni objekat u Bosanskom Novom-Patkovac Po dogovoru 17.02.2021
33111714 Poslovni prostor u Banja Luci - Petričevac Poslovni prostor u Banja Luci - Petričevac Po dogovoru 17.02.2021
39120478 Građevinsko zemljište u Bihaću - Kamenica Građevinsko zemljište u Bihaću - Kamenica Po dogovoru 17.02.2021
41725611 Poslovni prostor u Gornjem Vakufu Poslovni prostor u Gornjem Vakufu Po dogovoru 17.02.2021
39539744 Kuća u Kaknju - naselje Doboj Kuća u Kaknju - naselje Doboj Po dogovoru 09.02.2021
26800916 Stambeno poslovni objekat u Kladnju Stambeno poslovni objekat u Kladnju Po dogovoru 09.02.2021
26801334 Poslovni prostor u Šamcu Poslovni prostor u Šamcu Po dogovoru 09.02.2021
40285941 Led monitor - sudska prodaja Led monitor - sudska prodaja Po dogovoru 21.01.2021
41329492 Sudska prodaja nekretnine u Bugojnu Sudska prodaja nekretnine u Bugojnu Po dogovoru 21.01.2021
38596283 Poslovni prostor u Hadžićima Poslovni prostor u Hadžićima Po dogovoru 12.01.2021
37375839 Kuća u Begovom Hanu Kuća u Begovom Hanu Po dogovoru 31.12.2020
37376134 Zemljište u Ilijašu Zemljište u Ilijašu Po dogovoru 31.12.2020
40242878 Sudska prodaja nekretnine u Hadžićima Sudska prodaja nekretnine u Hadžićima Po dogovoru 10.11.2020
26801182 Nekretnina - Zemljište Nekretnina - Zemljište Po dogovoru 29.10.2020
39272075 Poslovni prostor u centru grada Poslovni prostor u centru grada 8.175 KM 04.08.2020