OBJAVITE

Benzinska stanica sa zemljištem - Donji Vakuf

Benzinska stanica sa zemljištem - Donji Vakuf

Kategorija

Osnovne informacije

Cijena - Hitna prodaja [?]

208.800 KM

Stanje

Korišteno

Obnovljen

29.10.2018 u 16:41

Stanje artikla

Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem se nalazi na području Općine Donji Vakuf, naselje Donja Mahala na izlazu iz Donjeg Vakufa prema Jajcu. Parcela i objekt su locirani uz magistralnu cestu M-5 na izlazu iz Donjeg Vakufa prema Jajcu. Nekretnina je izgrađena u skladu sa važećim regulacionim planom za taj dio naselja (pravno dopušten i fizički moguć). Namjena objekta je kompatibilna sa namjenama ostalih objekata stambena i komercijalna. Objekt se sastoji od nadstrešnice, manjeg prodajnog objekta, prizemnog ugostiteljskog objekta, manipulativnih površina, te postrojenja za obavljanje djelatnosti prodaje. Objekt je izgrađen 1975 godine, dok je 1998 djelomično obnovljen i posjeduje sve dozvole i prateće saglasnosti. Objekt je van funkcije od 2014, te je potrebna adaptacija i sanacija.
Ukupna površina parcele 4.987 m2.

Zamjena

Korisnik ne želi zamjenu za ovaj artikal.

Detaljne informacije

Kvadrata
4.987 m2
Broj prostorija
8+
Broj spratova
Suteren
Vrsta grijanja
Ostalo
Vrsta objekta
Kombinovani
Adresa
14 Decembar Donja Mahala, Donji Vakuf
Sprat
Zaseban objekat
WC / Kupatilo
Zasebno
Kuhinja
Zasebna
Godina izgradnje
1970-1979
Vrsta poda
Ostalo
Garaža
Nema
Primarna orjentacija
Jugozapad
Kanalizacija
Plin
Struja
Uknjiženo / ZK
Voda
Prikaži još detalja

Ostale informacije

Vrsta oglasa
Prodaja
Datum objave
OLX ID
31489340
Broj pregleda
3241

Benzinska stanica sa zemljištem - Donji Vakuf

Drugi artikli iz ovog shopa

Benzinska ...

140.000 KM

Benzinska ...

295.600 KM

Poslovni p...

680.100 KM


Lokacija nekretnine

Uslovi prodaje

Uslovi prodaje: Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, koja na račun društva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo uplate kauciju u iznosu od 10.000 KM (desethiljada i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. uz naznaku svrhe uplate „polog za učešće u javnom natječaju za kupovinu nekretnine“. Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu. Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije. Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira. Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.
Način dostave ponude: Ponude je potrebno dostaviti u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnina – „NE OTVARATI“ n/p Melita Imamović“.
Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM. Pristigle ponude će biti javno otvorene 19.12.2018. (srijeda) s početkom u 10:30 sati u poslovnoj zgradi Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Fetaha Bećirbegovića 1a. Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8,00 – 16,30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović
telefon: 033 567132
mob: 062 958998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr

Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećim terminima:utorak, 27.11.2018. u 11:00.


Mjesto i rok za dostavu ponude: Ponude je potrebno dostaviti na adresu ENERGOPETROL d.d. Sarajevo PP 540 najkasnije do 10.12.2018.godine do 16.00h.

Kratki opis

Benzinska stanica sa zemljištem - Donji Vakuf

Detaljni opis

Vrsta: Poslovni objekt - Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem

Područje: Općina Donji Vakuf, Srednje-bosanski Kanton

Lokacija: 14 Decembar Donja Mahala, Donji Vakuf

Cijena: 41,86 KM/m2 (208.800 KM)

Korisna površina prodajnog prostora: 45 m2

Korisna površina ugostiteljskog prostora: 120 m2

Površina nadstrešnice: 72 m2

Ukupna površina parcele: 4.987 m2

Opis: Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem se nalazi na području Općine Donji Vakuf, naselje Donja Mahala na izlazu iz Donjeg Vakufa prema Jajcu. Parcela i objekt su locirani uz magistralnu cestu M-5 na izlazu iz Donjeg Vakufa prema Jajcu. Nekretnina je izgrađena u skladu sa važećim regulacionim planom za taj dio naselja (pravno dopušten i fizički moguć). Namjena objekta je kompatibilna sa namjenama ostalih objekata stambena i komercijalna. Objekt se sastoji od nadstrešnice, manjeg prodajnog objekta, prizemnog ugostiteljskog objekta, manipulativnih površina, te postrojenja za obavljanje djelatnosti prodaje. Objekt je izgrađen 1975 godine, dok je 1998 djelomično obnovljen i posjeduje sve dozvole i prateće saglasnosti. Objekt je van funkcije od 2014, te je potrebna adaptacija i sanacija.

Ukupna površina parcele 4.987 m2.

Uslovi prodaje: Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, koja na račun društva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo uplate kauciju u iznosu od 10.000 KM (desethiljada i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. uz naznaku svrhe uplate „polog za učešće u javnom natječaju za kupovinu nekretnine“. Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu. Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije.  Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira. Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.

Način dostave ponude: Ponude je potrebno dostaviti u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnina – „NE OTVARATI“ n/p Melita Imamović“.

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM. Pristigle ponude će biti javno otvorene 19.12.2018. (srijeda) s početkom u 10:30 sati u poslovnoj zgradi Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Fetaha Bećirbegovića 1a. Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8,00 – 16,30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović
telefon: 033 567132
mob: 062 958998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr
 
Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećem terminu: utorak,    27.11.2018. u 11:00.

Mjesto i rok za dostavu ponude: Ponude je potrebno dostaviti na adresu  ENERGOPETROL d.d. Sarajevo PP 540 najkasnije do 10.12.2018.godine do 16.00h.