OBJAVITE

Benzinska stanica sa zemljištem - Donji Vakuf

Benzinska stanica sa zemljištem - Donji Vakuf

Kategorija

Osnovne informacije

Cijena - Hitna prodaja [?]

208.800 KM

Stanje

Korišteno

Obnovljen

29.10.2018 u 16:41

Stanje artikla

Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem se nalazi na području Općine Donji Vakuf, naselje Donja Mahala na izlazu iz Donjeg Vakufa prema Jajcu. Parcela i objekt su locirani uz magistralnu cestu M-5 na izlazu iz Donjeg Vakufa prema Jajcu. Nekretnina je izgrađena u skladu sa važećim regulacionim planom za taj dio naselja (pravno dopušten i fizički moguć). Namjena objekta je kompatibilna sa namjenama ostalih objekata stambena i komercijalna.

Objekt se sastoji od nadstrešnice, manjeg prodajnog objekta, prizemnog ugostiteljskog objekta, manipulativnih površina, te postrojenja za obavljanje djelatnosti prodaje.

Objekt je izgrađen 1975 godine, dok je 1998 djelomično obnovljen i posjeduje sve dozvole i prateće saglasnosti. Objekt je van funkcije od 2014, te je potrebna adaptacija i sanacija.

Ukupna površina parcele 4.987 m2.

Zamjena

Korisnik ne želi zamjenu za ovaj artikal.

Detaljne informacije

Kvadrata
4.987 m2
Broj prostorija
8+
Broj spratova
Suteren
Vrsta grijanja
Ostalo
Vrsta objekta
Kombinovani
Adresa
14 Decembar Donja Mahala, Donji Vakuf
Sprat
Zaseban objekat
WC / Kupatilo
Zasebno
Kuhinja
Zasebna
Godina izgradnje
1970-1979
Vrsta poda
Ostalo
Garaža
Nema
Primarna orjentacija
Jugozapad
Kanalizacija
Plin
Struja
Uknjiženo / ZK
Voda
Prikaži još detalja

Ostale informacije

Vrsta oglasa
Prodaja
Datum objave
OLX ID
31489340
Broj pregleda
3920

Benzinska stanica sa zemljištem - Donji VakufLokacija nekretnine

Uslovi prodaje

Uslovi prodaje:
- Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju u iznosu od 10.000 KM (desethiljada i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. – uz naznaku svrhe uplate „polog za učešće u javnom natječaju za kupovinu nekretnine “.
- Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu. Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije.
- Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati.
- Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira.
- Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
- Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.
- Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"
N/P Melita Imamović

Rok za dostavu ponuda je 06.05.2019. godine.

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM.
Pristigle ponude će biti javno otvorene 13.05.2019. (ponedjeljak) s početkom u 13:30 sati u sjedištu Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4b. Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji uz ponudu dostave dokaz o uplaćenoj kauciji.

O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Jasminko Bajramović
Tel: 033 778 641
Mob: 062 958 998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr

Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećim terminima:
Nekretnina Donji Vakuf: termin obilaska: srijeda, 24.04.2019. u 11:00


Obavezna je prethodna najava kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.
Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.

Kratki opis

Benzinska stanica sa zemljištem - Donji Vakuf

Detaljni opis

Vrsta: Poslovni objekt - Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem

Područje: Općina Donji Vakuf, Srednje-bosanski Kanton

Lokacija: 14 Decembar Donja Mahala, Donji Vakuf

Korisna površina prodajnog prostora: 45 m2

Korisna površina ugostiteljskog prostora: 120 m2

Površina nadstrešnice: 72 m2

Ukupna površina parcele: 4.987 m2

Opis: Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem se nalazi na području Općine Donji Vakuf, naselje Donja Mahala na izlazu iz Donjeg Vakufa prema Jajcu. Parcela i objekt su locirani uz magistralnu cestu M-5 na izlazu iz Donjeg Vakufa prema Jajcu. Nekretnina je izgrađena u skladu sa važećim regulacionim planom za taj dio naselja (pravno dopušten i fizički moguć). Namjena objekta je kompatibilna sa namjenama ostalih objekata stambena i komercijalna. Objekt se sastoji od nadstrešnice, manjeg prodajnog objekta, prizemnog ugostiteljskog objekta, manipulativnih površina, te postrojenja za obavljanje djelatnosti prodaje. Objekt je izgrađen 1975 godine, dok je 1998 djelomično obnovljen i posjeduje sve dozvole i prateće saglasnosti. Objekt je van funkcije od 2014, te je potrebna adaptacija i sanacija.

Ukupna površina parcele 4.987 m2.

Uslovi prodaje:

-       Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju u iznosu od 10.000 KM (desethiljada i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. – uz naznaku svrhe uplate „polog za učešće u javnom natječaju za kupovinu nekretnine “.

-       Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu. Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije.

-       Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

-       Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira.

-       Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

-       Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

-       Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.

 

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Azize Šaćirbegović 4b

71000 Sarajevo

Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"

N/P Melita Imamović

 

Rok za dostavu ponuda je 06.05.2019. godine.

 

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM.

Pristigle ponude će biti javno otvorene 13.05.2019. (ponedjeljak) s početkom u 13:30 sati u sjedištu Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4b. Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji uz ponudu dostave dokaz o uplaćenoj kauciji.

 

O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović

Tel:       033 778 641

Mob:    062 958 998

e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr

 

Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećem terminu:

 

Nekretnina Donji Vakuf - termin obilaska:srijeda, 24.04.2019. u 11:00

 

Obavezna je prethodna najava kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.

Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.