OBJAVITE

Poslovni prostor Mostar

Poslovni prostor Mostar

Kategorija

Osnovne informacije

Cijena - Hitna prodaja [?]

680.100 KM

Stanje

Korišteno

Obnovljen

29.10.2018 u 16:34

Stanje artikla

Poslovni objekt ima osigurana funkcionalne i odobrene priključci; vodovoda, kanalizacije, energetskog napajanja, telefona i prometni priključak na gradsku Fejićevu i Titovu ulicu. Objekt je devastiran, te je potrebna kompletna adaptacija i sanacija. Ukupna neto površina objekta je 555 m2.

Zamjena

Korisnik ne želi zamjenu za ovaj artikal.

Detaljne informacije

Kvadrata
555 m2
Broj prostorija
8+
Broj spratova
3
Vrsta grijanja
Ostalo
Vrsta objekta
Stambeno-poslovni
Adresa
Braće Fejića 25a
Sprat
3
WC / Kupatilo
Zasebno
Godina izgradnje
1970-1979
Garaža
Nema
Primarna orjentacija
Istok
Balkon
Kanalizacija
Lift
Struja
Uknjiženo / ZK
Voda
Prikaži još detalja

Ostale informacije

Vrsta oglasa
Prodaja
Datum objave
OLX ID
31489225
Broj pregleda
3203

Poslovni prostor MostarLokacija nekretnine

Kratki opis

Poslovni prostor Mostar

Detaljni opis

Vrsta: Poslovni prostor – 3, 4 i 5 sprat poslovnog objekta

Područje: Općina Mostar, HNK

Lokacija: Braće Fejića 25a Mostar

Cijena: 1.225 KM/m2 (680.100 KM)

Korisna površina poslovnog prostora: 3 sprat 166 m2 + 4 sprat 199 m2 + 5 sprat 166 m2

Ukupna korisna površina poslovnog prostora: 555 m2

Opis: Nekretnina je devastirani poslovni prostor koji se nalazi na 3, 4 i 5 spratu poslovnog objekta u najužoj centralnoj gradskoj (pješačkoj) zoni Mostara. Nekretnina ima ukupno 19 kancelarija od čega 3 spratu pripada 5 kancelarija, 4 spratu pripada 8 kancelarija i 5 spratu pripada 6 kancelarija. Urbanističkim planom grada Mostara, područje na kojem se nalazi nekretnina se tretira za kolektivno stanovanje i poslovne aktivnosti.

Objekt je smješten u centralnoj stambeno-poslovnoj zoni sa definisanom primarnom i sekundarnom infrastrukturom. Neposredno ambijentalno okruženje nekretnine sastavljeno je od stambeno-poslovnih objekata gusto raspoređenih tako da formiraju najužu centralnu zonu Starog Grada Mostara. Poslovni objekt se nalazi uz kino „ Zvijezda“ sa kojom dijeli zajedničku fasadu, te niza ostalih mnogih ugostiteljskih, trgovačkih i stambeno - poslovnih objekata gusto raspoređenih tako da formiraju gradski kvart tzv. "Fejićeva - kod kina "ZVIJEZDA" u sklopu pješačke zone Fejićeve ulice. Objekt je izgrađen kao samostalni poslovni objekt. Kolski pristup predmetnom objektu je zbog novoizgrađenih zgrada otežan i skučen sa zapadne strane. Pješački prilaz objektu je sa platoa istočne strane koji je povezan vanjskim stepeništem sa glavnom šetnicom Fejićevom ulicom.  Poslovni objekt posjeduje visinski dominantan položaj sa atraktivnim panoramskim pogledom na centar grada.Poslovni objekt ima osigurana funkcionalne i odobrene priključci; vodovoda, kanalizacije, energetskog napajanja, telefona i prometni priključak na gradsku Fejićevu i Titovu ulicu. Objekt je devastiran, te je potrebna kompletna adaptacija i sanacija. Ukupna neto površina objekta je 555 m2.

Uslovi prodaje: Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, koja na račun društva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo uplate kauciju u iznosu od 10.000 KM (desethiljada i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. uz naznaku svrhe uplate „polog za učešće u javnom natječaju za kupovinu nekretnine“. Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu. Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije.  Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira. Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.

Način dostave ponude: Ponude je potrebno dostaviti u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnina – „NE OTVARATI“ n/p Melita Imamović“.

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica); dokaz o uplati kaucije, iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM. Pristigle ponude će biti javno otvorene 19.12.2018. (srijeda) s početkom u 10:30 sati u poslovnoj zgradi Energopetrol d.d. Sarajevo, ulica Fetaha Bećirbegovića 1a. Otvaranju ponuda koju vodi Komisija mogu prisustvovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8,00 – 16,30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović
telefon: 033 567132
mob: 062 958998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr

Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećem terminu: srijeda,    21.11.2018. u 11:00.

Mjesto i rok za dostavu ponude: Ponude je potrebno dostaviti na adresu  ENERGOPETROL d.d. Sarajevo PP 540 najkasnije do 10.12.2018.godine do 16.00h.