OBJAVITE

Objava artikla

Prodaja

Želim da nešto prodam po fiksnoj cijeni,
po dogovoru ili da mi ljudi šalju ponude.

OBJAVITE

Iznajmljivanje

Želim da nekome iznajmim nekretninu na određeno vrijeme.

IZNAJMITE

Potražnja

Želim oglasiti potražnju artikla koji nisam još našao.

POTRAŽNJA

Servis ili usluga

Želim da objavim servis ili uslugu koju nudim.

OBJAVITE SERVIS ILI USLUGU

Zašto Pik.ba?

Skoro milion aktivnih korisnika

1.569.000 aktivnih oglasa

Broj 1 za prodaju i kupovinu

Najposjećeniji sajt u BiH